Az Újvidéki Egyetem Műszaki Tudományok Kara és a Szegedi Tudományegyetem Műszaki Informatika Tanszéke által közösen elindított REVLAB projekt határon átnyúló kutatási együttműködést biztosít a megújuló energia alapú kutatások területén. A projekt eredményeképpen egy teljesen biztonságos, skálázható és a világ bármely részéről elérhető nagy teljesítményű megújuló energia alapú laboratórium jön létre.

A projekt pozitívan befolyásolja a helyi tudományos közösséget, hisz egyrészt a laboratórium fejlesztése jelentős technikai vállalkozás mely erősíti a résztvevő intézmények mérnöki és innovációs képességeit, másrész pedig a létrejött laboratórium növelni fogja a kutatási és tudástranszfer mértékét.

A REVLAB projekt kapcsán egy aktív tudományos közösség fog létrejönni azáltal, hogy a projekt infrastruktúrát felhasználva megosztható lesz a meglévő tudás és tapasztalat, valamint bonyolult technikai problémák lesznek megoldhatóak, emellett növekedni fog a tudatosság a fenntarthatósággal és zöld energiával kapcsolatos kérdésekben.

A kutató intézetek, a hatóságok és a döntéshozók közötti határon átnyúló kommunikáció erősítésével a REVLAB projektnek hosszú távú hatása lesz egyrészt a megújuló energia politika kapcsán másrészt pedig a regionális egyetemek, az ipar és a közép és kisvállalkozások innovációs kapacitásában.

A REVLAB projekt legfőbb célja a megújuló energia alapú technológiák területén a kutatáshoz és a tudástranszferhez szükséges infrastrukturális kapacitások fejlesztése. A REVLAB egy egyedülálló virtuális laboratórium, mely korszerű valós idejű hardverből és a hozzá kapcsolódó szoftverből áll, mely elsőként biztosít lehetőséget a két intézmény kutatóinak és mérnökeinek, hogy távolról elérjék a laborokat, ezáltal sokkal közelebb és hatékonyabban dolgozhassanak, biztonságosan kísérletezhessenek és fejleszthessenek olyan megoldásokat melyekre az adott régiónak a leginkább szüksége van.

A konkrét célok:

  • egy valós idejű emulátor és szoftver technológia alapú virtuális laboratórium közös kifejlesztése;
  • web portál és a szükséges kommunikációs technológiák és szerver infrastruktúra kifejlesztése mely állandó és on-line hozzáférést biztosít a laboratóriumhoz és a távoli kísérletekhez;
  • megújuló energia alapú technológiák, mint például a szélenergia vagy a napenergia rendszerek területén az energia hatékonyság növelése;
  • globálisan az interneten keresztül elérhetővé tenni a megújuló energia alapú technológiák területén elért legújabb eredményeket a virtuális laboratórium segítségével, mely egy új eszköze a kutató intézetek, és gazdasági szereplők közötti tudástranszfernek, ezáltal közvetlenül növelve a megújuló energia szektorban az ipar és a közép és kisvállalkozások innovatív képességeit.