Medijsko praćenje otvaranja projekta 04.07.2014.

  1. UNS FTN najava na veb sajtu
  2. Radio televizija Delta: video prilog dužine 01:38 dana 04.07.2014.
  3. RT Vojvodina 1: video prilog dužine 01:52 dana 06.07.2014.
  4. TV Mozaik: video prilog dužine 04:22 dana 07.07.2014.

Medijsko praćenje prvog sastanka u Segedinu 29.08.2014.

TBD